Kollektivhus NU

Jump to content

Informationsmaterial, skrifter och rapporter

Läs och gläds! Att de många kollektivhusen i Sverige lever framgår av vår nya skrift, som kan laddas ner från föreningens hemsida. Den bygger på många av de fina artiklar som publicerats i föreningen Kollektivhus NU’s nyhetsblad Bo Tillsammans genom åren. Man kan ta del av reportage om olika sorters kollektivhus, och om hur det går till att starta ett kollektivhus. Där diskuteras för- och nackdelar med olika upplåtelseformer, och där berättas om livet i kollektivhus.

Artiklarna bekräftar vår övertygelse att skriften fått ett rättvisande namn. Kollektivhusen lever! är ett av många steg i arbetet med att sprida kunskap och förståelse för vad som måste bli mycket vanligare i vårt land: att dela på nyttigheter, att göra boendet billigare, att ersätta social isolering med gemenskap. Kollektivhusen är ett fungerande svar på alla tre: de som bor under samma tak kan dela på många ting; med mycket gemensamt kan den egna bostaden vara mindre; och gemensam förvaltning är en god grund till social gemenskap.

Hämta skriften.

 

20% mindre koldioxid i kollektivhus!

Att äta tillsammans i ett kollektivhus tar inte bort matsvinnet. Men däremot sjunker elanvändningen påtagligt. Och mest av allt minskar energianvändningen, inte minst för att man kan bo mindre när man har mycket gemensamma ytor. Fredrik Sundberg, studerande vid KTH, har tittat på klimatpåverkan från de som bor i Färdknäppen i rapporten. Han kan visa att Färdknäppens hyresgäster orsakar 20% lägre utsläpp av koldioxid jämfört med en genomsnittsperson.

Läs hela rapporten eller en svensk sammanfattning.

Ny broschyr om kollektivhus

Kollektivhus NU har tagit fram en ny broschyr om vad det innebär att bo i kollektivhus. Den består av en dubbelsidig vikt A4, som antingen kan besällas från styrelsen, eller skrivas ut från den här pdf:en.

Gemenskap och samarbete i ny upplaga

Red. Elsa Grip, Kerstin Kärnekull och Ingrid Sillén

Intresset för olika former av bogemenskap ökar och runt om i Sverige är många nya kollektivhus på gång. Samtidigt har flera befintliga kollektivhus hunnit fylla både 20 och 30 år.
Erfarenheterna har samlats i boken »Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap« som nu kommer ut i en ny version.
Här finns konkreta förslag om hur kollektivhus bör planeras, byggas och förvaltas; hur man ordnar finansiering och bra avtal med bostadsföretag; hur man kan fixa matlagning, trevliga husmöten och ett gott samarbetsklimat.
Boken riktar sig till bostadsföretag, politiker, arkitekter och alla som är intresserade av kollektivhus och bogemenskap.
Den ges ut av föreningen Kollektivhus NU och Migra Förlag i samarbete med SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.

Boken kan beställas för 160 kr från Eva Norrby, eva.norrby1@gmail.com.

Studiecirkelmaterial till boken Gemenskap och samarbete

 

 

Varför är kollektivhus i Danmark, Norge och Sverige så olika?

En fråga so Bertil Egerö har utforskat i uppsatsen Puzzling patterns of co-housing in Scandinavia(unpublished, 2014). Där söker han orsakerna till skillnaderna i de olika nationalkulturerna, institutionerna och politiken.

Bred översikt över kollektivhusmodeller i fem länder

Läs John Killocks rapport om historisk bakgrund och dagsläget för kollektivhus i Danmark, Nederländerna, Sverige, USA och Storbritannien. Rapporten är på 193 sidor och rikt illustrerad. Den visar på ett flertal olika modeller för utformning av kollektivhus och gör intressanta jämförelser mellan de fem länderna. Författarens huvudfokus är på bogemenskap för seniorer, men boken innehåller även många exempel på kollektivhus för blandade åldrar. Rapporten har skrivits på uppdrag av den brittiska arkitektorganisationen RIBA.

 

 

Till toppen av sidan