Kollektivhus NU

Jump to content

Trekantigt årsmöte

En solig marslördag samlades 43 representanter från hela landet i kollektivhuset Trekantens vackra matsal för Kollektivhus Nu:s årsmöte. Deltagarna kom från såväl befintliga hus som startargrupper. Bland annat beslutades att låta trycka vissa nummer av Bo tillsammans och skicka ut till bostadsbolag, kommunpolitiker och andra.

De flesta styrelseledamöter omvaldes, och två nya valdes in; Anita Persson från Sjöfarten i Stockholm och nyss nämnda Ann Mari Engel från Tullstugan, också i Stockholm. Dick Urban Vestbro, som suttit i styrelsen sedan 2008 varav många år som ordförande, avgick och avtackades med tal och present.

Efter mötet följde gruppdiskussioner om hur en resursbank lämpligen bör byggas upp. En resursbank är någon form av databas med tips om personer, föreningar, litteratur, hemsidor, m.m. där kunskap och erfarenheter kring olika kollektivhus- och fastighetsfrågor finns.

När alla intressanta diskussioner var avklarade fick vi en rundvisning i Trekanten och sedan en fantastiskt god afrikansk buffé tillagad av några av de boende i huset. Bertil Egerö och Kerstin Kärnekull gjorde en trendspaning kring kollektivhus och Färdknäppens husband förgyllde kvällen med rolig, underfundig, finstämd och härlig musik och sång.

Stort tack till Trekanten för det fina årsmötes-arrangemanget.

Ulrika Egerö