Kollektivhus NU

Jump to content

Fyra av tio i Stockholms bostadskö vill bo i kollektivhus

Bostadsförmedlingen i Stockholm har skickat ut en enkät till några av dem som står i förmedlingens kö. Drygt 3 000 personer i bostadskön har svarat på frågor kring sina önskemål.
En fråga var om man är intresserad av att bo i kollektivhus. Fyra av tio svarade att man är intresserad av det.

Om samma siffror gäller för hela kön skulle det betyda att minst 170 000 stockholmare vill bo i kollektivhus. I Stockholmsområdet finns idag plats för max 2000 personer i de kollektivhus som byggts.

Sedan år 2000 har bara tre nya kollektivhus byggts i stockholmsregionen och inget ytterligare är på gång i Stockholms stad. Däremot planeras för ett i Tyresö och ett i Huddinge.

– Varför byggs inte fler kollektivhus i Stockholm? undrar Ulrika Egerö, ordförande i den rikstäckande föreningen Kollektivhus NU. Kollektivhus är en boendeform som bidrar till ett jämställt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle och borde därför stå högt upp på den bostadspolitiska dagordningen. Dessutom visar bostadsförmedlingens enkät att det är ett i hög grad efterfrågat sätt att bo.

 

Årsmötet 2014

Årsmötet 2014 hölls i kollektivhuset Sockenstugan i stockholmsförorten Kärrtorp. Matsalen var fyll till sista stolen när 60 personer från 35 medlemsföreningar samlades. Vid gruppdiskussionerna om verksamhetsplanen föreslogs bl.a.att föreningen bör omvandla sig till en intresseorganisation för dem som ännu inte bor i kollektivhus. Efter åtta år som ordförande avgick Dick Urban Vestbro och ersattes av Ulrika Egerö. Dick Urban är istället vice ordförande i den nya styrelsen.