Kollektivhus NU

Jump to content

Aktiviteter 2005

Nytt liv i Kollektivhus NU

3 december 2005

Kollektivhusboende ger trygghet och lagom vardagsgemenskap och är en vinst för både boende och samhälle. Det framkom när föreningen Kollektivhus NU bildades på nytt den 3 december. Mötet representerade en stor del av de minst 2000 hushåll som bor i ett 50-tal kollektivhus runt om i Sverige. Det äldsta huset har 65 år på nacken, det yngsta har bildats i år. Kollektivhus NU ska arbeta för att kollektivhustanken och gemenskapsboendet utvecklas och för att fler hus byggs i denna anda. Det finns ett växande intresse för kollektivhusboende, dels hos gruppen seniorer som planerar för en trygg ålderdom, men minst lika mycket hos barnfamiljer som har upptäckt fördelarna med ett boende som underlättar en hektisk vardag.

"Vi tror att många skulle vilja bo i kollektivhus om de fick reda på hur bogemenskap fungerar. Det handlar inte alls om att ge upp sitt privatliv, som många tror. Kollektivhusen ger stort utrymme för individualism. Dessutom får man ett lättare vardagsliv" säger den nyvalde ordföranden Dick Urban Vestbro.

Folk från kollektivhus runt om i Sverige samlades för att blåsa nytt liv i Kollektivhus NU.

Till styrelse för Kollektivhus NU valdes: