Kollektivhus NU

Jump to content

Medlemskap

Vad kostar det att vara medlem i Kollektivhus NU?

Föreningar: Medlemsavgiften är 300 – 600 kronor per år, beroende på hur många "aktiva kollektivister" som bor i huset:

Antal lägenheter med aktiva kollektivister Medlemsavgift/år
Färre än 20 300 kronor
20-39 450 kronor
40 eller fler 600 kronor
Föreningar för byggande av kollektivhus 200 kronor

Betala till plusgirokonto 43 88 62 – 5 och ange samtidigt vem som betalar samt e-postadress.

Stödmedlemmar: Medlemsavgiften är 100 kronor per år, men man får gärna betala mer för att stödja Kollektivhus NU.