Kollektivhus NU

Jump to content

Kollektivhusens historia

Av Dick Urban Vestbro. Finns att ladda ner som pdf: Kollektivhusens historia

Kollektiva bostadsformer har en lång och fascinerande historia. Ett flertal olika modeller för boende med service och gemenskap har lanserats under olika epoker. Kollektivt boende har drivits av såväl politiska utopier som önskemål om praktiska lösningar i vardagslivet. De viktigaste målen har varit önskemål om jämställdhet, gemenskap och tillgång till service. Dessa önskemål har ofta mött motstånd. Här beskrivs de viktigare dragen i utvecklingen av kollektiva bostadsformer.